Страница 1 от 1

Server Updates

Публикувано: 29 апр 2019, 16:56
от sムd?Yes?mムybe???
Тук ще добавяме информация, когато направим промени по сървъра/Here you will find the information from every update we made for our server.

Re: Server Updates

Публикувано: 29 апр 2019, 19:31
от Valioo
Оправени са всички зони и са махнати мапове, които крашват/All zones are fixed and maps that crash the server are removed.

Re: Server Updates

Публикувано: 20 май 2019, 15:19
от MrPotatoGuy
Моделите за играчите са намалени от 18>7/Цената на моделите е променена
Player Models reduced from 18>7/Prices for the remaining ones has been adjusted


P.S. Бонус кредити могат да бъдат частично добавени за моделите които сте закупили вече, но ги няма - пуснете мнение в темата, която ще се добави за това/Bonus credits can be partially added in cases where you have purchased multiple models, which are no longer available - submit a request in the post that was added for that

Re: Server Updates

Публикувано: 20 май 2019, 16:20
от MrPotatoGuy
Списъка с картите обновен и тема за това добавена!/Maplist has been updated and an article with it has been added!

Re: Server Updates

Публикувано: 29 юли 2019, 22:25
от MrPotatoGuy
Картите без таймер - оправени/Maps without timer - fixed

rtv/mapchooser добавени отново с минимум 5 минути игра преди да може да го ползвате
rtv/mapchooser added - 5 minutes of playtime needed before the command can be used

Максимум удължаване на картата - по един път с 20 минути и втори вот ако няма 60% събрани гласове/Map extension - once per map with 20 minutes and a secondary vote for a map if 60% of votes were not collected

Re: Server Updates

Публикувано: 08 авг 2019, 23:54
от sムd?Yes?mムybe???
Таймера и реплей бота са обновени, ако сте загубили точките си и ранка се извиняваме за което, но старият таймер и ранк систета имаха прекалено много бъгове. / The influx timer is updated , and the replay bot we are sorry if you lose your rank, but the old ckSurf timer hat to much bugs.